Lysias Juristen, een naam van betekenis........

Tarieven

Het blijkt dat juist het uurtarief een drempel kan vormen om een jurist in te schakelen voor advies of rechtsbijstand. Want, zo luidt de zegswijze: "goede raad is duur". Wij vinden dat daarvan geen sprake hoeft te zijn. Juristen dienen zoveel mogelijk voordeel voor hun cliënten te behalen en niet andersom. Wij hebben helderheid en duidelijkheid hoog in het vaandel staan en bovendien zijn onze tarieven zeer concurrerend. Vandaar dat wij over onze tarieven niet geheimzinnig (hoeven) doen en u ze onderstaand aantreft.

Lysias Juristen kent de zgn. "Overeenkomst voor Juridische Dienstverlening", waarmee u tegen betaling van een vast bedrag ad € 300,- excl. BTW per jaar aanspraak kunt maken op:

- Onbeperkt gebruik van onze ’juridische helpdesk’ ter beantwoording van telefonische vragen m.b.t. alle rechtsgebieden waarop Lysias Juristen werkzaam is (telefonische consultatie in declarabele zaken uitgezonderd);

- Juridische bijstand m.b.t. alle rechtsgebieden waarop Lysias Juristen werkzaam is tegen een gereduceerd uurtarief van € 150,- excl. BTW (i.p.v. het gebruikelijke uurtarief van € 200,- excl. BTW);

- Incassering van een onbeperkt aantal (niet betwiste) facturen op basis van ’no cure-no pay’ in de buitengerechtelijke fase.

Door een dergelijk abonnementsysteem wordt de drempel laag gehouden: u weet waar u met uw vragen terecht kunt en u kunt telefonisch altijd direct terugvallen op gedegen juridische advisering of bijstand, zonder dat er de volgende dag meteen een declaratie op uw deurmat ligt. Pas wanneer een kwestie niet telefonisch kan worden afgedaan en verdere bijstand nodig of gewenst is, brengen wij voor onze werkzaamheden een uurtarief in rekening. Daarbij zorgen wij er zoveel mogelijk voor dat u vooraf weet waar u aan toe bent. Het overgrote deel van onze cliënten maakt dan ook gebruik van de "Overeenkomst voor Juridische Dienstverlening".

Indien u wilt langskomen om te bespreken of wij u van dienst kunnen zijn, kunt u een afspraak maken voor een geheel vrijblijvend en kosteloos kennismakings-/intakegesprek van ca. een half uur.