Lysias Juristen, een naam van betekenis........

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht

Ondernemers worden door ons geadviseerd en bijgestaan. U kunt voor onder meer de volgende zaken bij ons terecht:

  • Incasso
  • Bedrijfsoverdrachten
  • Opstellen of controleren van contracten (bijv. vennootschaps-, franchise-, distributie-, licentie-, samenwerkings- of alleenverkoopcontracten)
  • Opstellen of aanpassen van Algemene Voorwaarden
  • Geschillen tussen vennoten, bestuurders en / of aandeelhouders
  • Bijstand in handelsgeschillen en bemiddeling bij conflicten
  • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
  • Aanvragen van faillissementen en surseances
  • (Financiële) reorganisaties en schuldenregelingen.

U ziet: ondernemers kunnen met allerlei juridische vragen bij Lysias Juristen terecht. Ons kantoor onderhoudt nauwe contacten met eveneens op dit terrein gespecialiseerde accountants, notarissen en fiscalisten. Als het nodig is schakelen wij, in overleg met u, externe expertise in.