Lysias Juristen, een naam van betekenis........

Rechtsgebieden

Bouwrecht

Onder bouwrecht scharen wij bijvoorbeeld kwesties die betrekking hebben op het (ver)bouwen van onroerende zaken. Gaat u een (bedrijfs)pand bouwen en zijn er onduidelijkheden over de contracten, of moeten deugdelijke contracten worden opgesteld? Zijn er problemen met (de kwaliteit van het werk van) bijvoorbeeld aannemers of onderaannemers? Misschien ondervindt u hinder of schade vanwege (ondeugdelijke) bouwwerkzaamheden, al dan niet van derden? Heeft u bezwaren tegen bepaalde bouwplannen? Vragen over vergunningen of vervuilde grond? Lysias Juristen staat u terzijde, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot:

  • Bouwcontractenrecht
  • Koopovereenkomst
  • Aannemingsovereenkomsten
  • Onderaannemingsovereenkomsten
  • (Standaard)-voorwaarden
  • Processuele bijstand in bouwgeschillen bij de burgerlijke rechter en arbitrage instituten