Lysias Juristen, een naam van betekenis........

Rechtsgebieden

Incasso’s

Misschien merkt u ook dat tegenwoordig het betalingsgedrag van debiteuren steeds meer te wensen overlaat? Betalingstermijnen van facturen worden schromelijk overschreden. Te laat betaalde facturen leiden niet alleen tot ergernis en extra administratieve lasten, maar ook tot financiële problemen: onderzoek wijst uit dat ongeveer een kwart van alle faillissementen in het MKB voortkomt uit betalingsachterstanden. In het ergste geval blijft betaling zelfs geheel uit, bijvoorbeeld omdat de debiteur na een aantal betalingsherinneringen opeens met (onterechte) klachten komt over de door u geleverde diensten of materialen. Of omdat hij in de tussentijd failliet wordt verklaard.

De praktijk wijst uit dat een wanbetaler het eerst af wil van een schuldeiser die vroeg klaagt over een nog uitstaande factuur. Ofschoon leveranciers nogal eens huiverig zijn om een afnemer aan te spreken op diens betalingsgedrag (uit angst hem als klant te verliezen) doet u er verstandig aan een strikt debiteuren- en incassobeleid te voeren. U hebt immers ook op tijd moeten presteren? En van een kale kip valt uiteindelijk niets (meer) te plukken!

Lysias Juristen staat borg voor een snelle en resultaatgerichte incassowerkwijze waarbij professionaliteit voorop staat. Voor cliënten die met ons een "Overeenkomst voor Juridische Dienstverlening" zijn aangegaan verrichten wij onze incassowerkzaamheden in de buitengerechtelijke fase op basis van "no cure no pay": als wij voor u niets incasseren, bent u ons geen incassokosten verschuldigd.

In de meeste gevallen, naar schatting zo’n 80%, leiden onze incassowerkzaamheden tot betaling zonder dat een gerechtelijke procedure nodig is. Maar wanneer de buitengerechtelijke fase onverhoopt niet tot betaling leidt, besluiten wij in overleg met u of een gerechtelijke procedure uitkomst kan bieden en of wellicht (ook) het leggen van conservatoir beslag op geld of goederen zinvol zou zijn. Misschien zelfs dat het faillissement van de debiteur wordt aangevraagd. Alvorens we een gerechtelijke procedure in gang zetten brengen wij u een voorschot in rekening vanwege te betalen griffierechten en andere kosten. De hoogte van het voorschot is gerelateerd aan de hoogte van de vordering en wordt -uiteraard- binnen de grenzen van het recht verhaald op de debiteur. Nadat vonnis is verkregen zorgen wij voor de afwikkeling van de zaak en laten wij, zo nodig, executoriaal beslag leggen op geld of goederen van de debiteur. Zodat u betaald krijgt waar u recht op hebt.