Lysias Juristen, een naam van betekenis........

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is continu in beweging en regelmatig vinden er wetswijzigingen plaats die voor werkgever en werknemer gevolgen kunnen hebben. Het is daarom zowel voor de werknemer als de werkgever belangrijk om goed op de hoogte te zijn en te blijven van het arbeidsrecht en de veranderingen daarin. Lysias Juristen beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van arbeidsrecht. Wilt u ergens in dienst treden of personeel aannemen? Bent u ontslagen of wilt u personeel ontslaan? Op bedrijfseconomische gronden of wegens disfunctioneren? Via de Kantonrechter of via het UWV? Handelt u(w werknemer) in strijd met een concurrentiebeding? Is een proeftijd (nog) geldig? Wordt het loon te laat betaald? Is er een geschil over ziekte? Bij bijvoorbeeld:

  • het aannemen van personeel
  • ontslagzaken
  • ontbindingen
  • (de inhoud van) arbeidsovereenkomsten en daarin opgenomen bedingen
  • reorganisaties
  • kwesties rond arbeidsongeschiktheid

beantwoorden wij graag uw vragen en staan wij u, waar nodig, terzijde bij problemen of geschillen.