Lysias Juristen, een naam van betekenis........

Rechtsgebieden

Vennootschapsrecht

Op dit terrein van het rechtspersonenrecht gaat het om alles wat de structuur van de betreffende rechtspersoon raakt. Het kiezen voor een bepaalde rechtsvorm, zoals een N.V., B.V. of personenvennootschap, een Europese vennootschap of stichting. Het wijzigen van een rechtsvorm. Maar het raakt ook zaken als aandelentransacties, certificering van aandelen, samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten, juridische fusie en splitsing. Net als de diverse good-governancecodes.