Lysias Juristen, een naam van betekenis........

Rechtsgebieden

Huurrecht

Huurder

Overweegt u een woning of bedrijfsruimte te huren? Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen of aangaan van een gedegen huurovereenkomst. Of heeft u van de verhuurder een (concept)huurovereenkomst ontvangen? Het is raadzaam die huurovereenkomst door ons te laten nakijken. Dikwijls bevatten de door de verhuurder gehanteerde contracten eenzijdige bepalingen die slechts de belangen van de verhuurder dienen. Enkele vragen die kunnen rijzen bij het aangaan van een huurovereenkomst:

 • (Wanneer) kunt u tussentijds opzeggen?
 • Zijn de opzeggingsbepalingen correct verwoord?
 • Kunt u beter tijdelijk huren of voor onbepaalde tijd?
 • Mag u onderverhuren?

Ook na ondertekening van het huurcontract kan er nog het nodige misgaan:

 • De verhuurder loopt bijvoorbeeld zonder uitnodiging regelmatig het gehuurde binnen?
 • De verhuurder weigert een lekkage te repareren of pleegt geen onderhoud?
 • Kunt u de verhuurder aanspreken om het rustig en ongestoord huurgenot te verschaffen wanneer buren en omwonenden voor grote overlast zorgen?
 • Wat te doen met de huurovereenkomst bij verkoop van uw onderneming aan een derde?
 • Kunt u een huurprijswijziging verlangen?
 • Is een huurverhoging of indexering terecht en / of juist?

Blijf niet met dit soort vragen zitten maar neem tijdig contact met ons op. Wij leggen u uit wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt afdwingen.

Verhuurder

Overweegt u een woning of bedrijfspand te verhuren? Zorg voor een deugdelijke huurovereenkomst en / of spreek de inhoud van de huurovereenkomst door met een jurist van ons kantoor. Er kunnen zich allerlei vragen voordoen, zoals:

 • Is het verstandig om tijdelijk of voor onbepaalde tijd te verhuren?
 • Is er een verbod van onderverhuur in het contract opgenomen?
 • Kunt u na afloop van de contractstermijn van uw huurder af?
 • Moet u toestaan dat een ander dan de oorspronkelijke huurder het pand betrekt
  ingeval van, bijvoorbeeld, een bedrijfsoverdracht?
 • (Wanneer) mag u de huurprijs wijzigen?

Allemaal vragen die u aan ons kunt voorleggen. U kunt daarmee voorkomen dat onduidelijkheden of omissies in het huurcontract later tegen u werken.

En wat als uw huurder regelmatig zijn huur niet of te laat betaalt? In dat geval kunnen wij de huurpenningen voor u incasseren en desnoods de Kantonrechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden en ervoor zorgen dat het pand wordt ontruimd. Andere veel voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld:

 • De huurder die uw pand gebruikt blijkt op de zolder een hennepplantage te
  exploiteren;
 • Uw huurder blijkt al twee jaar niet meer in het pand te verblijven, maar dit te hebben
  onderverhuurd aan een derde.

Het kan ook zijn dat u juist een particuliere huurder heeft gecontracteerd die weliswaar de hele dag thuis is, maar zijn stereo-installatie acht uur per dag op het hoogste volume heeft aanstaan. Of dat het gehuurde niet volgens de in de huurovereenkomst daaraan gegeven bestemming wordt gebruikt. Kunt u deze huurders aanpakken? En zo ja, wat is de meest effectieve en snelste methode? Wij kunnen u antwoord geven op deze vragen en onmiddellijk snelle (desnoods harde) actie ondernemen.